O nás

Názov organizácie:
Právna forma:
IČO:
Sídlo:
Registračné číslo:
Registrový úrad:
Dátum vzniku:
MY KULTÚRA
Občianske združenie, odborová org. a org. zamestnávateľov
37 819 909
9.mája 1513/10, 974 01 Banská Bystrica – Uhlisko
VVS/1-900/90-17545
MV SR
26.10.2000
@

Napíšte nám