O nás

Názov organizácieMY KULTÚRA
Právna forma:Občianske združenie, odborová org. a org. zamestnávateľov
IČO:37 819 909
DIČ:2021546582
Sídlo:9.mája 1513/10, 974 01 Banská Bystrica – Uhlisko
Registračné číslo:VVS/1-900/90-17545
Registrový úrad:MV SR
Dátum vzniku:26.10.2000

@

Napíšte nám