Zdenko Majer a tradičná Ľubietovská keramika

MY KULTÚRA o.z. v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom pre vás pripravili výnimočný dokumentárny film o Zdenkovi Majerovi a tradičnej Ľubietovskej keramike.

 • Námet

  Magdaléna Slivková, Tatiana Salajová

 • Scenár

  Magdaléna Slivková, Katarína Mosnáková Bagľašová

 • Kamera

  Peter Komár, Matúš Druga

 • Strih

  Matúš Druga

 • Réžia


  Tatiana Salajová, Matúš Druga

ĽUBIETOVSKÁ KERAMIKA je názov pre tradičné ľubietovské keramické výrobky s charakteristickými farbami hnedou, bielou, čiernou a zelenou. ZDENKO MAJER dôkladne pozná lokálne a regionálne osobitosti tradičnej ľubietovskej keramiky. S neomylnou kruhárskou virtuozitou ovládol remeslo a bdie nad jeho úrovňou.
Vyučil sa v Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Od roku 1968 pracoval v najdlhšie prosperujúcom stredoslovenskom hrnčiarskom stredisku v Ľubietovej s veľmi bohatou živou tradíciou doloženou od čias založenia cechu v roku 1651.  Vo svojich začiatkoch sa učil aj u majstra ĽUV Emila Majnholda . Spolu s ním dodržiavali pôvodnú, precízne geometrizujúcu výzdobu hnedej, červenkastej a bielej farebnosti s abstrahovanými rastlinnými prvkami.Na ich krčahoch sa vyskytuje aj hravý vtáčik , či párik vo venčeku. Majster Zdenko Majer popri dlhoročnej úžitkovej tvorbe vytvoril unikátny hrajúci banícky orloj z hliny
pri Špaňodolinskej klopačke. 

HISTORICKÉ SÚVISLOSTI: V okolí dnešnej obce Ľubietová sa vyskytuje ložisko kvalitnej hrnčiarskej hliny. Po úpadku stredovekého baníctva a mestských práv Ľubietovej sa začali rozvíjať remeslá, medzi nimi aj hrnčiarstvo. Od prvej polovice 17. storočia je tu už známa aj výroba keramiky. Bola to sezónna činnosť. V zime vyrábali keramiku a na jar ju chodili predávať po okolí na jarmoky, tiež až za hranice na Ukrajinu a do Poľska. Vyrábali približne 50 druhov výrobkov, pričom používali kombinácie farieb hnedú s bielou a hnedú, zelenú a čiernu. Ľubietovský hrnčiarsky cech mával od 15 do 70 členov. Preto aj skladba ich vzoriek na keramike je bohatá. Od roku 1853 je známy klasický ľubietovský vzor – biele geometrické motívy na tmavohnedom podklade. V prvej tretine 20. storočia sú známe krčahy s hnedým a zeleným dekorom na svetlom podklade. Vyrábala sa tu aj nezdobená glazovaná keramika mestského typu hnedej farby bez vzorky.