DRAMATIZÁCIA LITERÁRNYCH PREDLÔH

TVORIVÉ PÍSANIE

18. mája 2024 o 9.00 h

aplikácia ZOOM

MY KULTÚRA, o.z. v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2024 pre vás cyklus vzdelávacích workshopov ZA TAJOMSTVAMI THÁLIE, ktorý bude primárne zameraný na detské divadlo.
Lektorkou všetkých workshopov bude režisérka, scenáristka a pedagogička Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Cieľom workshopu je rozvíjať zručnosti v rámci tvorivého písania, ktoré uchádzači vedia používať v akejkoľvek forme. Tvorivé písanie je rozdelené do 3 blokov, pričom v úvodnej fáze sa účastníci hrajú so slovom, slovnými hračkami, významami, fantáziou. V druhom bloku prenášajú svoju kreativitu do ucelenejších častí v tvorbe divadelnej hry.  V treťom bloku sa  účastníci venujú dramatizácii literárnych predlôh, v ktorej lektorka ponúka praktický manuál na inšpiráciu. Workshop je doplnený praktickými cvičeniami a príkladmi na dramatizáciu.

Optimálne časové rozmedzie: 8 hodín s prestávkou.

Účastníci: ľudia, ktorí sa venujú písaniu, chcú sa stať spisovateľmi alebo dramatikmi, prípadne filmovými scenáristami, vedúci divadelných súborov, ktorí si potrebujú hry zdramatizovať,…

Záväznú prihlášku, prosíme vyplniť  a zaslať najneskôr do 15. mája 2024 na emailovú adresu jablonsky@sosbb.sk. Zároveň je potrebné do tohto termínu uhradiť účastnícky poplatok 5 € na číslo účtu SK84 8330 0000 0024 0160 3733. Do poznámky treba uviesť meno prihláseného a súbor, aby sme dokázali identifikovať platbu.

Záujemcom, ktorí zašlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok následne zašleme prihlasovacie údaje do app. ZOOM.