Valaský redig 2023

DEŇ PASTIERSKEJ KULTÚRY

2. SEPTEMBER 2023

SALAŠ ZBOJSKÁ

Podujatie VALASKÝ REDIG má za cieľ oživovať a prezentovať niekoľko stáročné tradície spojené so salašníctvom – karpatským horským spôsobom chovu oviec, ktorý na územie Slovenska prenikol z Balkánskeho poloostrova a v našich prírodných a hospodársko-sociálnych podmienkach nadobudol osobité črty. Valasi prichádzali do našich horských oblastí  od konca 13. Storočia v rámci valaskej kolonizácie a prinášali nový typ ovčiarstva, ktorý sa odlišoval od nížinného chovu oviec rozšíreného na Slovensku od stredoveku a ktorý bol popri využívaní vlny, mäsa a kože, zameraný najmä na spracovanie ovčieho mlieka.

VSTUPNÉ

0 € – deti do 6 rokov
3 € – deti / dôchodcovia
5 € – dospelí