MY KULTÚRA o.z. opať pri zrode výnimočnej publikácie.

Ornament na Horehroní

Publikácia dokumentuje  tradičné vyšívané vzory na ženských zásterách z glotu, brokátu a zamatu, datovaných do obdobia prvej a druhej polovice 20. storočia. Dokumentácia bola zrealizovaná v obciach  najvýchodnejšej časti regiónu Horehronie – Šumiac, Telgárt a Vernár.  Publikáciu tvoria fotografie záster, detaily vyšívaných vzorov a monochromatické, lineárne, technické vyobrazenie fragmentu skúmaného materiálu za účelom alternatívnej reprodukcie.

Je plnohodnotným zdrojovým materiálom pre záujemcov o tradičnú výšivku, zberateľov a výrobcov tradičných odevov, umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú tradíciou slovenského výtvarného umenia.