MY KULTÚRA o.z. pri zrode výnimočnej publikácie.

Horehronské dni spevu a tanca – 55 rokov

Sme nesmierne hrdí, že bolo naše občianske združenie MY KULTÚRA vďaka finančnej podpore zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja pri zrode publikácie Horehronské dni spevu a tanca – 55 rokov, ktorá predstavuje festival Horehronské dni spevu a tanca od histórie až po súčasnosť. Vydavateľmi publikácie sú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Heľpa. Našim spoločným prianím je, aby sa stala súčasťou knižnice každej horehronskej rodiny.
Počas festivalu HDST prebehol jej krst vodou z prameňa Hrona, následne sa mohol spustiť jej 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮́𝗹𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗮𝗷.