#Banda


 

11. 8. 2023 | NA NÁDVORÍ | DOLNÁ 35, B. BYSTRICA

  19.30 h | SPEVÁCKY DOM  s Betkou Lukáčovou

výučba ľudových piesní z Rejdovej

20.30 h | TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA s Vladom Michalkom

tradičné tance z Parchovian

hrá: Banda


Alžbeta LUKÁČOVÁ
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore hudobná veda. V súčasnosti pôsobí v Štátnej opere v banskej Bystrici ako dramaturgička. Popri zamestnaní venuje hre na cimbal a spevu v skupine Banda orientovanej na worldmusic. Je každoročnou autorkou hudobno-spevných programov na najvýznamnejších festivaloch na Slovensku a Morave. Venuje sa vydavateľskej činnosti orientovanej na tradičný folklór a realizuje terénne výskumy ľudovej hudby na území Slovenska. Je redaktorkou a moderátorkou pravidelných relácii o ľudovej hudbe na rádiu Lumen a v RTVS.
zdroj: statnaopera.sk

Vlado MICHALKO
Vynikajúci tanečník, choreograf, pedagóg ľudového tanca. Stál pri zrode Tanečných domov a Archívu ľudovej kultúry v Košiciach. Je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore choreografia ľudového tanca. Svoje pedagogické pôsobenie zameral na výučbu ľudových tancov pre laickú verejnosť. Je tvorcom a realizátorom jedinečného festivalu Rozhybkosti, ktorý sa každoročne koná vo Východnej. V Banskej Bystrici nás s partnerkou Lindou Luptákovou naučia tance z Parchovian.

Hudobná skupina BANDA
Banda je názov slovenskej world music skupiny, ktorá vznikla v roku 2003 a prezentuje slovenskú etnickú hudbu v modernom spracovaní. Členovia Bandy sú muzikanti s dlhoročnými skúsenosťami v interpretácii folklórnej hudby, ale aj iných žánrov. Skupina sa pri tvorbe svojho world music repertoáru inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou hudbou, pričom k jej spracovaniu pristupuje kreatívne. Muzikanti vychádzajú z jej autentických koreňov, no do svojej hudby vkladajú aj prvky z iných hudobných žánrov (blues, jazz, beat, pop, stará hudba) a folklóru iných národov (balkánskych, keltských, slovanských). Ich živá produkcia je dynamická, pestrá a interpretačne pôsobivá. Prevažne slovenské ľudové piesne a melódie (ale aj poľské, španielske, moravské, rusínske, rumunské a autorské) sú spracované formou originálnych aranžmánov. Banda pri svojej produkcii používa akustické nástroje: cimbal, violu, husle, kontrabas, heligónku, mandolínu, buzuki, biciu súpravu a rôzne druhy perkusií. Využíva bohaté vokály s rešpektom k tradícii a lokálnym osobitostiam, ale aj v celkom novej, originálnej podobe.
Členovia skupiny:
Samo Smetana (husle, mandolína, buzuki, tamburína, spev)
Alžbeta Lukáčová (cimbal, heligónka, perkusie, spev)
Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev)
Peter Obuch (kontrabas, spev)
Igor Ajdži Sabo ( bicie nástroje, perkusie, spev )
Eva Brunovská ( spev, keyboard )


Podujatie sa koná v rámci projektu TĽK pre laickú verejnosť.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.